D5 Apskaita

Apie mus

UAB „D5 APSKAITA“ siūlo buhalterinės apskaitos vedimo, darbo užmokesčio, mokesčių skaičiavimo, metinės finansinės atskaitomybės sudarymo paslaugas, konsultuoja buhalterinės apskaitos bei mokesčių klausimais.
Bendrovės darbuotojai yra savo srities specialistai, turintys praktinę 20 metų darbo patirtį, išmanantys LR norminius aktus ir valdžios institucijų verslui keliamus reikalavimus.
Buhalterinė apskaita yra tvarkoma mūsų biure. Mes paruošiame ir pateikiame ataskaitas bei deklaracijas mokesčių inspekcijai ir socialinio draudimo skyriui. Taip pat kitoms institucijoms, turinčioms teisę reikalauti atitinkamų ataskaitų.
Mūsų veikla yra reguliuojama Civilinio kodekso bei kitų teisinių aktų. Sudarydami sutartį prisiimame atsakomybę už savo darbą. Teisiškai įsipareigojame kompensuoti klientui nuostolius, jei jie atsiranda dėl mūsų netinkamo prievolių vykdymo.